Odkazy

 

■ Zde bychom rádi poděkovali hotelu Květnice v Tišnově, který nám velmi často vychází vstříc a nabízí útulný salonek s možností projekce a možností občerstvení jakožto ideální zázemí pro naše přednášky či členské schůze. Posezení na akci je tak velmi přátelské a vstřícné.
Odkaz na stránky zde:  www.hotelkvetnice.cz/

 

 

■ Odkaz na stránky: Český svaz včelařů, z.s.
citace: "Český svaz včelařů je zapsaný spolek, jehož členy jsou chovatelé včel (fyzické i právnické osoby) a příznivci včelařství. Tento obor lidské činnosti patří mezi nejstarší na Zemi...."
odkaz na stránky zde: www.vcelarstvi.cz/

 

 

■ Odkaz na stránky: Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
citace: "...vedení ústřední evidence hospodářských zvířat."
doplňujeme: Eviduje mimo jiné také chovatele včel , což je pro včelaře ze zákona povinné.
odkaz na stránky zde: www.cmsch.cz/
odkaz na stránku přímo s informací o evidenci včel: www.cmsch.cz/cs/ustredni-evidence/vcely/

 

■ Odkaz na portál: Státní veterinární správa
citace: "...(SVS) je organizací, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Přímo i nepřímo zodpovídá i za zdraví občanů. Všechny povinnosti a práva SVS jsou nejnověji vyjmenovány a popsány ve veterinárním zákoně č. 166/1999 Sb., který platí od 28.9.1999."
odkaz na portál zde: eagri.cz/public/web/svs/portal/
odkaz na stránku přímo s informací o zdraví včel: eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/
případně odkaz na KVS pro Jihomoravský kraj (Brno) : eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/jihomoravsky-kraj/
případně odkaz: Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem: eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=VAR

 

 

■ Odkaz na portál Jihomoravkého kraje
odkaz na portál zde: www.kr-jihomoravsky.cz/
odkaz na dotační portál: dotace.kr-jihomoravsky.cz/
odkaz na dotační portál Venkov a zemědělství (Podpora včelařství...): dotace.kr-jihomoravsky.cz/Folders/754-1-Venkov+a+zemedelstvi.aspx

----
odkaz na zajímavý článek o "Aktiv 2016" zde:www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=317777&TypeID=2