Otázky a odpovědi

Můžete blíže vysvětlit jakými fázemi vývoje prochází včela?

Čistička, krmička, kojička, stavitelka, strážkyně česna, létavka.
Poradil bych Vám, přečíst si moc pěkně napsaný článek na Wikipedii:
cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%8Dela_medonosn%C3%A1
Popisuje vývoje včeli medonosné (Apis mellifera). Zdroj: WIKIPEDIE

(odpověděl: Igor Charvát, edit: 6.2.2016)
 


 


 

..

Jakou barvou se letos označuje matka?

Rok končící: 1 nebo 6 -bílá  |  2 nebo 7 -žlutá  |  3 nebo 8 -červená  |  4 nebo 9 -zelená  |  5 nebo 0 -modrá
Více informací lze získat například ve článku zde: www.vcelky.cz/znaceni-matek.htm
Zdroj: https://www.vcelky.cz/znaceni-matek.htm

(odpověděl: Igor Charvát, edit: 6.2.2016)


 

Než začnu včelařit... Odkaz na informační zdroje?

Odkaz na informační zdroj:
Český svaz včelařů, z.s.:
www.vcelarstvi.cz/

 

Určitý odkaz na "souhrnnou" legislativu, avšak bez záruky o případné
aktualizace, bez záruky a úplnosti a správnosti uvedeného výčtu,
lze najít zde: www.vcelky .cz/legislativa.htm

zdroj:www.vcelky.cz


Mimo jiné, pokud chcete včelařit, zaregistrujte se u ČMSCH:
Českomoravská společnost chovatelů, a.s.:
www.cmsch.cz/cs/ustredni-evidence/vcely/


Například informace o zdravotních nařízeních naleznete na portálu
Státní veterinární správa:
eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/


(odpověděl: Igor Charvát, edit: 6.2.2016)