Aleš Tota

Aleš Tota

Referent pro tlumení včelích nákaz (zdravotník):